Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/2020/035 Zmluva o poskytovaní služby ShowUs 239,76 bez DPH 05.11.2020 DS Investments s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 125/2020 Objednávka - Jedálne kupóny 9 526.75 bez DPH 21.05.2020 UP Slovensko , s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 196/2020 Objednávka - Jedálne kupóny 2 613,00 bez DPH 17/1/2020 27.08.2020 UP Slovensko , s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva Zmluva -o zabezpečení stravovania bez DPH 18.02.2013 Edenred Slovakia s.r.o.
Zmluva 1/2020/033 Zmluva o príprave a lektorovaní aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov 400,00 bez DPH 09.10.2020 PaedDr. Katarína Hvizdová ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 203/2020 Výroba a montáž dvojkrídlových dverí 4 700.00 bez DPH 14.08.2020 Spišiak Jozef - stolárstvo ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 2021/016 Výroba a montáž dverí 20 400,00 bez DPH 28.01.2021 František Libiak ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva Zmluva -o poskytovaní služieb bez DPH 17.12.2015 Základná škola JGT
Objednávka 2021/065 Rekonštrukcia osvetlenia 28 710,30 bez DPH 09.03.2021 Ján Chomič ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/018 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 45.- bez DPH 29.06.2020 EKORECYKLING ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 17/1/2020 Zmluva - jedálne kupóny 9 526.75 bez DPH 22.05.2020 UP Slovensko , s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 2021/119 Výroba a montáž dverí a zárubní 18 750,00 bez DPH 16.06.2021 Spišiak Jozef - stolárstvo ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 2021/216 Výroba a montáž dverí na 1.stupni ZŠ 29 950,00 bez DPH 12.11.2021 František Libiak ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva Zmluva -o poskytovaní služieb bez DPH 01.07.2013 Základná škola JGT
Zmluva 1/2019/035 Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP. 70.- bez DPH 11.09.2019 Múzeum Slovenského národného povstania ZŠ SSV BB Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/039 Zmluva o zapožičaní nebytového priestoru 640,00 bez DPH 30.09.2019 FitKids Banská Bystrica o.z FitKids Banská Bystrica o.z. Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/002 Nájom priestorov na činnosť JUPIE FŠ M.Hamšíka 165,00 bez DPH 04.12.2019 JUPIE FŠ M.Hamšíka JUPIE FŠ M.Hamšíka Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/034 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 09.09.2019 UMB v Banskej Bystrici-Fakulta prír.vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-Pedagogická fakulta Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/042 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 02.10.2019 UMB v Banskej Bystrici-Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici- fakulta prírodných viedd Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Objednávka 37/2019 Maliarske a natieračské práce 9 113.50 s DPH 20.06.2019 PETMAL s.r o. ZŠ SSV BB Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/236