Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva-UMB BB-fakulta pedagogická s DPH 26.03.2013
Zmluva 3/2017/013 Dohoda o spolupráci s DPH 06.02.2017 UMB v Banskej Bystrici-Pedagogická fakulta
Zmluva 6a/2017/013 Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP 2018 8 474,00 s DPH 20.09.2017 CK Slniečko,spol. s r.o.
Zmluva PP 9/2017-18 Zmluva-o pedagogickej praxi s DPH 03.10.2017 UMB v Banskej Bystrici-Fakulta prírodných vied
Zmluva 008/10786/2017-FF-SO Zmluva-o pedagogickej praxi s DPH 27.09.2017 UMB v Banskej Bystrici-Filozofická fakulta
Zmluva 17003 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" 500,00 s DPH 27.09.2017 AIESEC Banská Bystrica
Zmluva 6a/2017/015 Zmluva-o pedagogickej praxi s DPH 22.09.2017 UMB v Banskej Bystrici-Pedagogická fakulta
Zmluva 6a/2017/013 Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov s DPH 16.06.2017 RAJO a.s.
Zmluva 8/2017/005 Kúpna zmluva o dodávke ovocia,zeleniny a výr. z nich s DPH 25.08.2017 VALMAN s. r. o.
Zmluva 8/2017/004 Kúpna zmluva - projekt "Školský mliečny program" s DPH 25.08.2017 RAJO a.s.
Zmluva Zmluva-zber odpadov- INTA Trenčín s DPH 31.08.2016 INTA s.r.o.
Zmluva 6a/2017/006 Zmluva o poskytnutí služby s DPH 13.06.2017 Mesto Banská Bystrica
Zmluva 6a/2017/004 Zmluva-SAD a.s.-darovacia 750.- s DPH 26.05.2017 SAD a.s.
Zmluva 6a/2017/003 Zmluva o dodávke vody-Šoltésovej ul.-prev.budova s DPH 01.06.2017 StVPS a.s.
Zmluva 8a/2017/012 Zmluva o dielo 34 040.21 s DPH 28.04.2017 Vodoreal s.r.o.
Zmluva 6a/2017/029 Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyž.V. 2018 s DPH 16.10.2017 D.Juhásová-Detská rekreácia.
Zmluva Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom s DPH 03.07.2015 Mgr. Jana Martančíková
Zmluva 6a/2017/023 Zmluva o nájme nebyt.priestoru-10-12/2017 514,65 s DPH 02.10.2017 Ing- I.Kýpeťová
Faktúra Faktúry rok 2017 s DPH 03.01.2017
Zmluva 211007-57/2009 Zmluva-dodatok č.1-o poskytovaní služby ochrany objektu s DPH 22.12.2016 Mesto Banská Bystrica
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/236