Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva-UMB BB-fakulta pedagogická s DPH 26.03.2013
Zmluva 1/2019/33 Úprava podmienok realizácie tvorivých dielní pre žiakov základnej školy s DPH 30.08.2019 ÚĽUV Bratislava ZŠ SSV BB Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy
Zmluva 5/2019/069 Dohoda o spolupráci s DPH 03.04.2019 ZŠ SSV BB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-pedagogická fakulta doc.PaedDr.Štefan Porubský,PhD dekan Pedagogickej fakulty
Zmluva 1/2019/022 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.01.2019 Orange Slovensko a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/021 Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.01.2019 Orange Slovensko a.s ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Faktúra Faktúry rok 2019 s DPH 14.01.2019
Zmluva 1/2019/001a Kolektívna zmluva s DPH 01.01.2019 Základná organizácia Nových školských odborov na Slovensku pri ZŠ SSV BB ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva č1/2019/023 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny č.2293/2017/SUMK zo dňa 29.1.2018 s DPH 25.03.2019 Pow-en a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 10/2018/1a Zmluva o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou č.2293/2017/PS-UMK s DPH 08.01.2018 Pow-en a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 12019/024 Súhlasné vzhlásenie ,Zmluva o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny č.2289/2017/PSUMK s DPH 25.03.2019 Pow-en a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/028 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 02.07.2019 EKORECYKLING ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/29 Stavebné práce - rekontrukcia podláh 30 385.98 s DPH 02.07.2019 VODOREAL s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/030 Revízie, pravidelné prehliadky, operatívny servis a výmena dielov v rozsahu : oprava, montáž, oživenie, nastavenie, zaškolenie a uvedenie do prevádzky na kamerovom systéme. s DPH 15.08.2019 SPIN - SK s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/034 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 09.09.2019 UMB v Banskej Bystrici-Fakulta prír.vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-Pedagogická fakulta Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/019 Darovacia zmluva - športové potreby 3 000.00 s DPH 20.02.2019 Lidl Slovenská republika v.o.s ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/035 Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP. 70.- bez DPH 11.09.2019 Múzeum Slovenského národného povstania ZŠ SSV BB Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/038 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 26.09.2019 UMB v Banskej Bystrici-Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-Filozofická fakulta Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/039 Zmluva o zapožičaní nebytového priestoru 640,00 bez DPH 30.09.2019 FitKids Banská Bystrica o.z FitKids Banská Bystrica o.z. Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/040 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení s DPH 02.10.2019 NN Tatry -Sympatia, d.d.s.,a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/042 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 02.10.2019 UMB v Banskej Bystrici-Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici- fakulta prírodných viedd Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/236